Ana Sayfa » GÜNDEM » Bitişik nizam mağduriyeti giderildi
tortto

Bitişik nizam mağduriyeti giderildi

Haziran ayında çıkan yönetmelik ile bitişik nizamlarda uygulanan % 50 zorunluluğu sözleşme yapan müteahhitleri mağdur etmişti. Konuyu bakanlığa ileten TTO’nun girişimi sonuç verdi. Bitişik nizam uygulamaları için geçerli olan yeni uygulama “Yönetmeliğin yayım tarihinden önce yapılan müracaatlar, o tarihteki mevzuata göre sonuçlandırılacak,” şeklinde düzenlendi.
1 Haziran 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” ile bitişik nizamların % 50 oranına düşürülmesi ve yapılan sözleşmelerin yeni düzenlemeye göre ruhsatlandırılması gibi konular sebebiyle müteahhitler büyük mağduriyetler yaşamıştı. Bunun üzerine Torbalı Ticaret Odası (TTO) konuyu bakanlığa iletmek üzere rapor haline getirmiş ve müteahhit ile mimarlardan oluşan bir heyetle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunmuştu.
TTO’nun hazırladığı rapor dikkate alınarak yapılan yeni düzenleme ile ilçede faaliyet gösteren birçok müteahhidin sıkıntısı giderilmiş olacak. Mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli olan düzenlemeler 8 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece bitişik nizam uygulamalarında ruhsat alacaklar için 2014 Haziran ayına kadar eski yönetmelik geçerli olacak.
OLGUN: “MAĞDURİYET GİDERİLDİ”
Yeni düzenlemeyi olumlu karşılayan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun “Haziran’da yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği beraberinde birçok sıkıntıyı getirmişti. Mağduriyet yaşayan arkadaşlar ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşüp bakanlığa başvuruda bulunduk. 8 Eylül tarihi itibari ile yeni düzenlemeler resmi gazetede yayınlandı. Böylece eskiden sözleşme yapan firmalar 1 yıllık bir süre kazanmış oldu,” şeklinde konuştu.
Yeni düzenleme ile daha önceki yönetmeliğe göre sözleşme yapan müteahhitlerin mağduriyeti ortadan kalkıyor. Yönetmeliğin yayım tarihinden önce yapılan müracaatlar o tarihteki mevzuata göre sonuçlandırılacak.

….kutu…kutu…kutu…kutu…
YENİ YÖNETMELİK NELERİ İÇERİYOR?
• Gerekli belgeler elektronik ortamda alınabilecek, ruhsat süreci kısaltılacak.
• Mevcut yapılarla ilgili imar planı değişikliği yapılan alanlarda kalan binalarda yapı kullanma izninin, ilk ruhsat alınan tarihteki plana göre verilecek.
• Etüt ve projelerin kanunlarda açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulması veya belge istenmesi uygulamaları engellenecek.
• Ruhsat yenileme başvurusu beş yıllık ruhsat süresi içinde yapılan yapılarda, idarelerin onay tarihi 5 yıllık ruhsat süresini geçse dahi, yenileme ruhsatının ilk ruhsat alma tarihindeki plan ve mevzuat hükümlerine göre verilmesi sağlanacak.
• Yapı düzenine ait tanımların yeniden yapıldığı yönetmelikle, imar planı ile belirlenen yapılaşma hakları, ölçüsüz ve kontrolsüz bir şekilde artırılamayacak.
• Çöp ayrıştırma bacaları, su depoları, su sarnıcı, gri su toplama havuzu ve kojenerasyon (birleşik ısı ve güç üretimi) üniteleri, avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergolalar, zemin terasları ile açık ve kapalı otoparklar taban alanı ve emsal hesabına dâhil edilmeyecek.

tortto: Torbalı Ticaret Odası, Haziran ayında yönetmeliği meydana getirdiği mağduriyetleri sektör temsilcileri ile birlikte dönemin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ata Erpolat’a iletmişti.

css.php