Ana Sayfa » YAZARLAR » Muhittin CENGİZ » Bordo Bulamacı

Bordo Bulamacı

BORDO bulamacı; etmeni bakteri ve fungus olan hastalıklarda etmenin ağaç gövdesine kolaylıkla girebileceği yara yerleri, çiçek gözleri ve yaprak gözlerinin ilaçlanarak hasta-lığın ağaca girişini engeller. Bu hastalıkların bulaştıktan sonra tedavisi mümkün değildir. Bordo bulamacı göztaşı (Bakır Sülfat %98) ve kireç kullanarak hazırlanan bir karışımdır.

%1 lik Bordo Bulamacı hazırlamak için 1 Kg göztaşı ve 1 Kg sönmüş veya 0,5 Kg sönme-miş kirece ve bunları eritmek ve karıştırmak için 1 adet 100 lt’lik , 1 adet 50 lt’lik plastik veya ağaç kap, süzmek için tülbent, karıştır-mak için ağaç sopa gibi malzemelere ihtiyaç vardır. (Demir, sac, teneke gibi metal kaplar kullanılmaz.)

Bordo Bulamacının Hazırlanması;
Evvela 1 Kg göztaşı 50 litre su alan bir kap da eritilir. Ayrıca bir teneke içinde taşsız 0,5 Kg kireç az suda söndürülür. Söndürülen kireç 100 litrelik kapa süzülerek aktarılır ve üzerine su ilave edilerek 50 litreye tamamlanır. Daha önce hazırlanan 50 litrelik göztaşı eriyiğini kireçli su üzerine yavaş yavaş dökerken bir yandan da devamlı karıştırılır.
Böylece açık mavi bir bulamaç meydana gelir. Daima göztaşı miktarının yarısı kadar kireç konur.

% 1,5 lik Bordo Bulamacı hazırlamak için 1500 gram göztaşı, 750 gram kireç konur.
Tek başına göztaşı eriyiği yakıcıdır. Kireç, asitliği gidermek için kullanılmaktadır. Konulan kirecin kafi gelip gelmediğini kontrol etmek için 3-5 cm boyunda bir parlak çivi bordo bulamacına batırılır. 4-5 dakika bekletilir ve çıkarılır. Çivi üzerinde esmer kırmızı bir leke meydana geldiyse biraz daha kireçli su ilave edilir. İyi hazırlanmışsa leke meydana gelmez.
Bordo bulamacı taze kullanılır.
Hemen kullanılmazsa 100 litresine 200 gram şeker koyarak 10 gün kadar bozulmadan saklanabilir.

Bordo bulamacı hazırlarken;
Kireçli suyun üzerine göztaşı eritilmiş su ilave edilir. Sönmemiş kireç kullanıyorsa eritildik-ten sonra muhakkak süzülmelidir. Eğer eri-meyen taş, toprak kalmışsa kalan miktar kadar kireç tartılıp tekrar eritilmelidir. Bordo bula-macı ilaçla karıştırılıp atılmaz. Bordo bulama-cı atıldıktan sonra ilaçlama aleti temizlen-melidir.

Bazı hastalıklarda kullanılan Bordo bula-macı oranı;
Bağlarda ölü kol hastalığına karşı durgun dönemde, budandıktan sonra %4 lük bordo bulamacı uygulanır. Bağ antraknozu hastalı-ğına karşı sürgünler 20-25 cm olduğunda %0,5 lik, çiçeklenme den önce %1 lik, çiçek-lenmeden hemen sonra %1,5 lik bordo bula-macı uygulanır.

Bağ mildiyösü hastalığına karşı; sürgünler 25-30 cm boya ulaştığı devrede %0,5, 2. ve 3. ilaçlamalarda ise ilacın etki süresi dikkate alınarak %1 ve %1,5 lik bordo bulamacı uygulanır.

Zeytinde halkalı leke hastalığına karşı zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında %1,5 lik, zeytin ağaçları çiçek açmadan önce Nisan ayında da %1 lik bordo bulamacı uygulanır.

Şeftalide yaprak kıvırcıklığı hastalığına karşı; tomurcukların kabarmaya başladığı dönemde %2 lik bordo bulamacı uygulanır. Şeftalide yaprak delen hastalığına karşı sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra %2 lik, ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce %1 lik bordo bulamacı ile ilaçlanmalıdır.

İncirde çelik marazı hastalığına karşı budamadan sonra %2 lik bordo bulamacı uygulanır.

Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığına karşı sonbaharda yaprakların yaklaşık %75’i dökülünce %3 lük bordo bulamacı ile birinci ilaçlama, ilkbaharda gözler uyanmadan önce %1 lik brdo bulamacı ile ikinci ilaçlama yapılır. Kiraz dal yanıklığı hastalığında; sonbaharda yapraklar dökülmeye başladığında %1 lik bordo bulamacı ile birinci ilaçlama, ilkbaharda gözler uyanmak üzere iken %0,6 lık bordo bulamacı ile ikinci ilaçlama yapılır.
İlaçlamalar; önerilen dozda, günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Eldiven, maske ve koruyucu elbise giyilmelidir. İlaçlama esnasında hiçbir şey yenilip içilmemelidir. İlaç etiketi üzerinde yazılı son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye mutlaka uyulmalı zamanından önce hasat edilmemelidir. Bol kazançlar dileğiyle hoşça kalın…

css.php