Ana Sayfa » SİYASET » Deve güreşi ilçenin tanıtım elçisi

Deve güreşi ilçenin tanıtım elçisi

Aylardır heyecanla beklenen Deve Güreşi Festivali bu hafta sonu yapılacak. Deve Güreşleri Komite Başkanı Mehmet Kurt, Torbalı’nın tanıtımı ve ticarî hayatının canlanması amacıyla deve güreşlerinin önemli olduğunu söyledi.

7 Şubat tarihinde Özbey Ma-hallesi’nde gerçekleştirilecek olan deve güreşlerinin bu yıl 6’ıncısı düzenleniyor. Göçerler de obalararası ve kervancılar arasındaki rekabet nedeniyle düzenlenmeye başlayan deve güreşleri Torbalılılardan yoğun ilgi görüyor. 140 devenin katıl-dığı güreşlere geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Bu yıl da katılımın aynı olmasını beklediklerini söyleyen Deve Güreşleri Komite Başkanı Meh-met Kurt, Torbalı’nın tanıtımı ve ticarî hayatının canlanması amacıyla deve güreşlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

TORBALI HALKI GÜREŞLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
DEVE güreşlerinin başlangıç tarihi bilinmemekle birlikte, kervancılığın ve göçerliğin yay-gın olduğu dönemlerden beri yapıldığının sanıldığını belirte-rek eskiden göçerler de obalar-arası ve kervancılar arasındaki rekabet nedeniyle develeri gü-reştirilmiş olduğunun belir-tildiğini söyleyen Kurt “Günü-müzde daha ziyade Aydın ilinde ağırlıklı olarak görülen deve güreşleri, Ege Bölgesi’nin (İzmir, Manisa, Muğla, Denizli) birçok il, ilçe, kasaba ve köyle-rinde yapıldığı gibi, Marmara Bölgesinde (Balıkesir ve Ça-nakkale), Akdeniz Bölgesinde (Burdur, Isparta ve Antalya) ve diğer bazı illerimizde de yapıl-maktadır. Torbalı’da da gele-neksel hale gelen deve güreşleri 6 yıldır yapılıyor. Torbalı halkı-nın deve güreşlerine yoğun bir ilgisi var. Hatta diğer yerlerde yapılan deve güreşlerini yakın-dan takip eden o güreşleri izle-mek için otobüslerle buradan gidenler oluyor” dedi.

BAYRAM YERİ
DEVE güreşlerinin kendine öz-gü geleneksel kurallarının ol-masına rağmen yörelere göre bazı değişiklikler gösterdiğini belirten Kurt “Ancak deve gü-reşleri, benzeri sporlar gibi ken-dine özgü bir sahaya, seyirci düzenine sahip değildir. Güreş-lerden bir gün önce güreşlere katılmak için develer gelenek-sel biçimiyle süslenir. Davul zurna eşliğinde şehir içinde de-file yürüyüşü yaptırılır. Ayrıca cadde ve sokaklarda gezilir. Şe-hire geldiğinizde bir yandan davul zurnanın çaldığı zeybek havalarını, diğer yandan devele-rin yürüyüş esnasında üzerleri-ne takılan zil ve çanların çıkar-dığı sesler duyulur. Develerin süslü hali ayrı bir güzelliktir. Onları seyretmeye doyamazsı-nız. Bu manzara bayram yerlerini hatırlatır” dedi.

250 ESNAF STAND AÇIYOR
GEÇTİĞİMİZ yıl deve güreşle-rine yaklaşık 30 bin kişi katıl-dığını belirterek bu yıl da aynı katılımın gerçekleşmesini bek-lediklerini söyleyen Kurt “Gü-reşlere Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara Bölge-si’nden 140 deve katılıyor. İl-çemizde bu etkinliğin yapılması insanların birbirleriyle kaynaş-maları açısından çok önemli. Ayrıca Torbalı’nın ticaret haya-nın da büyük oranda hareket-lenmesini sağlıyor. Deve güreş-lerinde yaklaşık 250 esnaf stant açıyor” şeklinde konuştu. .

css.php