Ana Sayfa » GÜNDEM » Gelinler Ebru Gündeş topuzu istiyor

Gelinler Ebru Gündeş topuzu istiyor

İlçede faaliyet gösteren Gül Kuaför, İmaj Kuaför, Yaren Kuaför ve Ümit Baksi Saç Tasarım Merkezinin işletmecileri önceki yıllara göre gelin saçları için kuaförlere olan talebin arttığını, Ebru Gündeş tarzı abartılı topuzların ilgi gördüğünü söylüyor

YAZ aylarıyla beraber dü-ğün sezonunun başlamasının ardından kuaförlerde de yoğunluk yaşanmaya başla-dı. En özel günlerinde fark-lılık arayan gelinler önceki yıllara göre çok daha sade ve şık modelleri tercih ediyor-lar. Asaleti simgeleyen to-puzlar gelin saçlarının vaz-geçilmezi haline gelirken önceki yıllarda yapılan kü-çük topuzların yerine daha yüksek ve dik modeller kul-lanılıyor. İlçede faaliyet gös-teren Gül Kuaför, İmaj Kua-för, Yaren Kuaför ve Ümit Baksi Saç Tasarım Merkezi-nin işletmecileri önceki yıl-lara göre gelin saçları için kuaförlere olan talebin arttı-ğını belirterek klasik gelin saçı modellerinin artık kul-lanılmadığını söylediler.

YÜKSEK VE DÜZ TOPUZLAR İLGİ GÖRÜYOR GELİNLERİN saç modelle-ri taleplerinde önceki yıllara göre çok fazla fark olduğunu belirten Gül Kuaför’ün işlet-mecisi Gülsüm Ayvaz “Eski-den gelin saçlarında gelin telleri kullanılırdı. Ancak zamanla bunların kullanımı ortadan kalktı. Önceleri ge-linler küçük topuzları tercih ederlerdi. Ancak artık bu kü-çük topuzların yerini yük-sek, dolgun ve göz alıcı to-puzlar aldı. Ayrıca salınık saçlar çok fazla tercih edil-mezken şimdi bu tür model-leri tercih eden gelinler de var. Saç modellerinin yanı sıra gelinlerin makyaj ter-cihlerinde de değişim söz konusu. Artık gelinler mak-yajlarında daha çarpıcı renk-leri kullanmayı tercih ediyor. Gelin saçı modellerinde en fazla ilgiyi genel olarak yük-sek düz topuzlar görüyor. Ayrıca eskiden düğünlerde bazı gelinler maddi imkân-sızlıklar sebebiyle kuaföre gidemezdi. Ancak artık kua-före gitmeyen gelin kalma-dı” dedi.

SADELİK VE ŞIKLIK TERCİH EDİLİYOR

ÖNCELERİ saçlarını evle-rinde yaptırmayı tercih eden gelinlerin olduğunu ancak artık gelin saçlarında herke-sin profesyonel kişilere baş-vurmak istediğini belirten İmaj Kuaför’ün işletmecisi Berna Ozlu, “Bu sebeple de düğün öncesinde saç ve makyaj yapımı için mutlaka kuaförlere gidiyor. Günü-müzde gelin saçlarında yük-sek ve dağınık modeller yo-ğun olarak kullanılıyor. Ön-celeri gelin saçlarında dalga-lı modeller kullanılırken şimdi bu modellerin yerini büyük oranda düz topuzlar aldı. Gelinler artık saç mo-dellerinde sadelik ve şıklık-tan yanalar. Saç yapımının yanı sıra makyajda da por-selen makyajlar daha çok tercih ediliyor” dedi.

HERKESİN YAPTIĞI MODELLER ARTIK FAVORİ DEĞİL
GELİN saçlarında topuz modellerinin artık klasik-leştiğini belirterek herkesin yapmış olduğu saç model-lerinin artık favori olma-dığını söyleyen Ümit Baksi Saç Tasarım Merkezinin işletmecisi Ümit Baksi “Önceleri oldukça ilgi gören bukleli gelin saçlarının sonu gelmiş durumda. Artık gelinler asaleti simgeleyen topuzları kullanmayı tercih ediyor. Yüz şekillerine göre farklı topuzlar yapılabiliyor. Özellikle Ebru Gündeş topuzları çok talep görüyor. Üstelik artık en kısa saçlara bile topuz yapmamız mümkün. Gelinler bu en özel günlerinde daha çok dik, yüksek, parlak ve gergin topuz modellerini kullanmak istiyor. Makyajda da daha çok naturel makyajlar ilgi görüyor” dedi.

Gelinler farklılık arıyor
ESKİDEN gelin saçlarında daha klasik modellerin tercih edildiğini ve bu klasik mo-dellerin dışına çok fazla çıkılmadığını belirterek şimdi ise gelin saçlarında tarzın tamamiyle değiştiğini söy-leyen Yaren Kuaför’ün işlet-mecisi Gülsevin Çınar “Gelin adayları biraz daha dağınık ve rahat modelleri kullanma-yı tercih ediyor. Gelinler dü-ğünlerinde farklı olmak isti-yorlar. Bu sebeple de klasik modelleri çok fazla tercih etmiyorlar. Farklılık isteyen bazı gelinler saç modelin-deki farklılıkla yetinmeyerek saç renklerinde de değişiklik yapmayı tercih edebiliyorlar. Ayrıca önceki yıllara göre gelinlerin saç yapımı için kuaförleri tercih etmesi açı-sından da talepte büyük bir artış söz konusu. Gelin makyajlarında da çok renkli seçenekler mevcut” dedi.

css.php