Ana Sayfa » Etiket Arşivleri: Ayrancılar

Etiket Arşivleri: Ayrancılar

Biz yokken onlar vardı

ayranc¦-lar

 Metropolis’ten sonra, Torbalı’dan öncebölgede ilk yerleşim alanı olarak bilinen Triyanda, Ayrancılar’a ismini veren bölge olarak biliniyor. Rum – Müslüman vatandaşların yaşadığı Triyanda, Yazıbaşı’nın batısında yer alıyor TORBALI’YA bağlı en büyük yerleşim birimlerinden biri olan Ayrancılar’a ilk adını veren bölge olarak bilinen Triyanda’nın tarihi 1830′lu yıllara dayanıyor. Yazıbaşı’nın batısında kalan tren istasyonunun olduğu bölgede kurulan yerleşim alanı aynı zamanda Metropolis’ten sonraki ...

Devamını oku »

Umuda yolculuk

UYUŞTURUCU MANŞET copy

Arkadaş kurbanı, 19 yaşındaki genç, bağımlısı olduğu uyuşturucu illetinden kurtulmak için insanüstü bir mücadele veriyor. Durumunun her anne, baba ve gence ders olmasını isteyen talihsiz Fatih Kol, Kaymakamlık tarafından tedavi için Manisa’ya gönderilirken, “Ben yandım başkaları yanmasın” dedi   AYRANCILAR’DA oturan 19 yaşındaki Fatih Kol isimli genç, arkadaş kurbanı oldu. Fatih, arkadaşlarının sayesinde uyuşturucuya alıştırıldı. “Bir kez iç; bir şey ...

Devamını oku »

Mutlu Ayrancılar’dan seslendi: Sırça köşkünden dışarı çık!

3

MHP Belediye Başkan Adayı Yurdadoğ Mutlu, Ayrancılar’ı dolaşarak halkın sorunlarını dinledi. Mutlu, burada yaptığı konuşmada ise Belediye Başkanı İsmail Uygur’a, “Sırça köşkünden çıksın halkı dinlesin” diyerek seslendi. MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Torbalı Belediye Başkan Adayı Yurdadoğ Mutlu, mahalle ve köy ziyaretlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarına hız veren Mutlu ve ekibinin hafta sonu durağı ise Ayrancılar Mahallesi oldu. Bölgeye giderek ...

Devamını oku »

6 Avcılar Kulübü Derneği, hafta sonunu iple çekiyor

Orman Köyde Domuz nöbeti (6)

İlçede faaliyet gösteren ve üyesi bulunan 6 avcı derneği, Cumartesi gününü bekliyor. Sezonun açılmasıyla birlikte, avcılar soluğu dağlarda alacak. Avcıların yanı sıra av malzemesi satan işletmelerde sezonun açılacağı günü iple çekiyor. ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler kapsamında av sezonu bu yıl Torbalı’da 24 Ağustos’ta açılacak. Avcılar av sezonu boyunca hafta sonu, çarşamba ve resmi tatillerde avlanabilecek. Torbalı’daki ...

Devamını oku »

32 BİN NÜFUSLU BİR MAHALLE!

2ayrancılar

Mahalle denince akla daha mütevazı yerleşim birimleri gelirken, Ayrancılar bu statüye inat birçok ilçe ile yarışır konumda. Sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal tesisler gibi birçok hizmeti kent bünyesinde barındıran Ayrancılar henüz mahalle statüsünde.   SON dönemde ekonomik ve demografik anlamda büyük bir gelişim gösteren Ayrancılar, sahip olduğu potansiyel ile İzmir’in birçok ilçesi ile yarışacak konumda olmasına rağmen henüz mahalle statüsünde. Mahalle olarak ...

Devamını oku »

20 bin hayvana şap aşısı yapıldı

4sap

İlçe Tarım Müdürlüğü, çiftçilerin korkulu rüyası olan şap hastalığına savaş açtı. Çalışmalar kapsamında 3 ay içerisinde 20 binin üzerinde büyük ve küçükbaş hayvana aşı yapıldı. Aşılamalar kanunen zorunlu. GIDA, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan şap aşısı programı kapsamında, ilçe genelinde büyük bir çalışma yürütülüyor. Büyük ve küçükbaş hayvanlar kayıt altına alınarak aşılamaları yapılıyor. Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su ...

Devamını oku »

­Ke­ba­bın sa­nat­çı­la­rı Ay­ran­cı­lar’­da

kebabin-sanatcilari-ayrancilarda-6

 Kuş­çu­bu­run’­da 2003 yı­lın­da ku­ru­lan Gül Efe, ikin­ci şu­be­si­ni Ay­ran­cı­lar­’a aç­tı. Ke­bap ve pi­de ko­nu­sun­da ol­duk­ça id­di­a­lı olan res­to­ran, ge­niş me­nü­süy­le böl­ge­ye en iyi hiz­me­ti ver­me­yi he­def­li­yor. ­KU­RUL­DU­ĞU gün­den bu ya­na Tor­ba­lı’­ya bir­çok fark­lı lez­zet ka­zan­dı­ran Kuş­çu­bu­run’­da­ki Gül Efe’­nin ikin­ci şu­be­si geç­ti­ği­miz ay­lar­da Ay­ran­cı­lar’­da açıl­dı. İş­let­me­nin ku­ru­cu­su Meh­met Bü­yük­be­be­ci ve Fa­tih­İl­yas Sü­mer kar­deş­ler ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa ola­rak açı­lan Gül Efe 2, kı­sa ...

Devamını oku »

­Ay­ran­cı­lar ku­pa­ya uzan­dı

ayrancilar-kupaya-uzandi-6

Or­ta­o­kul­lar ara­sın­da ya­pı­lan fut­bol tur­nu­va­sı dün so­na er­di. Mi­nik­le­rin ma­çı de­vam eder­ken, or­ta­o­kul­lar­da dün oy­na­nan fi­nal ma­çı son­ra­sın­da Ay­ran­cı­lar Or­ta­o­ku­lu şam­pi­yon ol­du. ­MAR­TIN ilk haf­ta­sın­da baş­la­yan Or­ta­o­kul­lar ara­sın­da­ki fut­bol tur­nu­va­sı dün so­na er­di. Fut­bol tur­nu­va­sı, İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Genç­lik Spor İl­çe Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan bu yıl da ba­şa­rıy­la ta­mam­lan­dı. Ser­dar Genç İl­köğ­re­tim Oku­lu Eyüp Ka­ra­göz Te­sis­le­ri’n­de dün oy­na­nan iki ...

Devamını oku »

Ayrancılar’ın Messi’si

ayrancilarin-messisi-6

Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası, ilçedeki yetenekler için kendini gösterme fırsatı oluyor. Ayrancılar Ortaokulu öğrencilerinden 11 yaşındaki Gökhan Solar, oyun stili ile dünyaca ünlü Lionel Messi’ye benzetiliyor ­AY­RAN­CI­LAR Or­ta­o­ku­lu 5. sı­nıf öğ­ren­ci­si Gök­han So­lar, ba­şa­rı­lı fut­bo­lu ile dik­kat­le­ri üze­ri­ne top­lu­yor. İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’­nün dü­zen­le­di­ği fut­bol tur­nu­va­sın­da Ay­ran­cı­lar Or­ta­o­ku­lu Mi­nik­ler Ta­kı­mı’n­da for­ma gi­yen 11 ya­şın­da­ki Gök­han So­lar, ser­gi­le­di­ği fut­bol ile iz­le­yen­le­ri ...

Devamını oku »

İzmirspor’un yıldızı U14 Milli Takımı’nda

izmirsporun-yildizi-u-14-milli-takiminda-4

 Şu günlerde devam eden Ortaokul Futbol Turnuvası, futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Ayrancılar Atatürk Ortaokulu’nun kaptanı Halil Kol, hem Milli Takım’da hem de İzmirspor’da forma giyiyor. ­AY­RAN­CI­LAR Ata­türk Or­ta­o­ku­lu 8. sı­nıf öğ­ren­ci­si Ha­lil Kol, ba­şa­rı­lı fut­bo­lu ile dik­kat­le­ri üze­ri­ne top­la­dı. İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’­nün dü­zen­le­di­ği fut­bol tur­nu­va­sın­da Ay­ran­cı­lar Ata­türk Or­ta­o­ku­lu ta­kı­mı­nın for­ma­sı­nı gi­yen 14 ya­şın­da­ki Ha­lil Kol, ser­gi­le­di­ği fut­bol ile iz­le­yen­le­ri bü­yü­lü­yor. ...

Devamını oku »

­­Me­di­fe­ma Has­ta­ne­si ay so­nun­da açı­la­cak

medifema-hastanesi-ay-sonunda-acilacak-1

Ay­ran­cı­lar­’a in­şa edi­len ve 30 mil­yon do­la­ra mal olan Özel Me­di­fe­ma Has­ta­ne­si için ar­tık ge­ri sa­yım baş­la­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ile ya­pı­la­cak gö­rüş­me ve ruh­sat­lan­dır­ma­nın ar­dın­dan, has­ta­ne­nin ay so­nun­da hiz­me­te açıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. ­BAL­ÇO­VA Özel Ömür Tıp Mer­ke­zi ile Bu­ca Özel Do­ruk Tıp Mer­ke­zi’­nin or­tak­la­şa ola­rak ha­ya­ta ge­çir­di­ği has­ta­ne pro­je­sin­de so­na ge­lin­di. Ay­ran­cı­lar­’a in­şa edi­len has­ta­ne res­men ta­mam­lan­dı. Bi­na­nın iç ve dış ...

Devamını oku »

AK Parti Ayrancılar’da gövde gösterisi yaptı

ak-partiden-ayrancilarda-govde-gosterisi-3

Geçtiğimiz cumartesi günü Sultan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ilçe danışma meclisi toplantısı öncesinde Ayrancılarlı vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İl Başkanı ve beraberindekiler büyük bir coşkuyla karşılandı. AK Parti Şubat Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nın yankıları devam ederken, İl Başkan Yardımcısı Atilla Kaya’nın, gerek Belediye Başkanı İsmail Uygur gerekse de belediye başkan aday adayları için yaptığı sert açıklamalar büyük ses ...

Devamını oku »

İlçenin 50 girişi var

ilçenin-50-girişi-var-1

Nüfusu 135 bine dayanan Torbalı’nın 5’i ana olmak üzere 50’yi aşkın giriş ve çıkışı bulunuyor. Normal bir kentteki giriş çıkışlardan 5 kat daha fazla girişin olduğu ilçede, güvenlik zaafiyeti yaşanıyor. SANAYİ ve tarım kenti Torbalı’da nüfus her geçen gün artarken, ilçenin yerleşim alanı ise giderek yayılıyor. Toplamda 603 kilometrekarelik bir alana sahip olan Torbalı’da nüfus 135 binlere dayandı. Torbalı Mahallesi ...

Devamını oku »

3. kuşak kaşık ustası

Kaybolan mesleklerden olan kaşık oymacılığı mesleğinin son temsilcisi Ayrancılar’da. Atalarından öğrendiği mesleğin son temsilcisi olan Muammer Tozluk, şimdilerde bu işi hobi olarak yapıyor AYRANCILAR’DA ikamet eden 67 yaşındaki Muammer Tozluk, günümüzde kaybolan en önemli el sanatları arasında olan kaşıkçılık mesleğini halen devam ettiriyor. El oymacılığı sanatlarının en önemli kolundan olan kaşıkçılık mesleğini 3 kuşaktır devam ettiren Tozluk, şimdilerde bu mesleği ...

Devamını oku »

Ayrancılar, hastaneye kavuşuyor

Ayrancılar’a inşa edilen ve 22 milyon liraya mal olan Özel Medifema Hastanesi’nin yüzde 99’u tamamlandı. 21 Aralık’ta tamamlanması beklenen hastane, yaklaşık 15 ilçeye hitap edecek BALÇOVA Özel Ömür Tıp Merkezi ile Buca Özel Doruk Tıp Merkezi’nin ortaklaşa olarak hayata geçirdiği hastane projesinde sona gelindi. Ayrancılar’a inşa edilen 75 yataklı hastanenin 21 Aralık 2012 tarihinde kapılarını hizmete açması bekleniyor. Menderes Havzası’na ...

Devamını oku »

Ayrancılar ilçe olursa başkan adayı olurum

2009 seçimlerinde CHP’den belediye başkan adayı seçilen, teşkilatın baskısı sonrasında adaylıktan çekilen İbrahim Öz, Ayrancılar’da siyaset yapacağını belirtti. Öz, Ayrancılar’ın ilçe olması durumunda başkan adayı olabileceğini söyledi EMEKLİ olduktan sonra siyasete atılan İbrahim Öz, Ayrancılar’ın ilçe olma durumunu değerlendirdi. Torbalı’ya verdiği hizmet ile adından söz ettiren, her kesimin sevgisini ve güvenini alan Öz, Ayrancılar’ın ilçe olması durumunda kaderinin değişeceğini söyledi. ...

Devamını oku »
css.php