Ana Sayfa » SİYASET » Muhtarın tasası posta evrağı

Muhtarın tasası posta evrağı

POSTA dağıtıcıları tarafından ad-reste kimse bulunamadığından dola-yı mahalle muhtarlıklarına bırakılan resmi evraklar muhtarlarla vatanda-şı zaman zaman karşı karşıya getiri-yor. Posta dağıtıcıları evde kimseyi bulamadıkları zaman getirdikleri resmi evrakları mahale muhtarlarına bırakıyor. Bu uygulama Mahkeme tebligatı,icra bildirimi gibi belgele-rin vatandaşların eline zamanında geçmemesine neden oluyor. Bu durum Torbalı’nın kalabalık merkez mahallelerinde görev yapan muhtar-ların da başını ağrıtıyor. 15.000 nü-fuslu Torbalı Mahallesi’nde iki dö-nemdir muhtarlık yapan Hüseyin Kuran vatandaşın eline geçmeyen resmi evrakların hesabını kendisine sormasından yakınıyor. Torbalı’nın en kalabalık mahallesi olan Ertuğrul Mahalesi’nde muhtarlık görevini yürüten Nizami Alkan da aynı dertten muzdarip.

KURAN: VATANDAŞLA KARŞI KARŞIYA GELİYORUZ
MUHTARLIK yaptığı Torbalı Ma-hallesi hudutlarında 15 bin civa-rında vatandaş yaşadığına değinen Hüseyin Kuran, “Postadan gelen evraklar yüzünden zaman zaman mahalle sakinleriyle tartışma yaşı-yoruz. Posta memurları vatandaşı adresinde bulamadıkları zaman ge-tirdikleri evrağı muhtarlığa bırakı-yor. Ondan sonra evrağı eline geç ulaşan vatandaş bu durumdan bizi sorumlu tutuyor. Biz posta memuru değiliz öyle olsak bile mahallemiz-de binlerce insan ikamet ediyor. Her evrağı yerine ulaştırmak kolay değil. Vatandaşlardan ricamız arada muhtarlık binasına gelip kendilerine postaneden evrak gelip gelmediğini kontrol etmeleri yönünde olacak”

ALKAN: VATANDAŞ NAKİL ALMADAN GİDİYOR
TORBALI’NIN en kalabalık mer-kez mahallesi olan Ertuğrul Mahal-lesi’nde muhtarlık görevini yürüten Nizamettin Alkan da yerine ulaşma-yan evraklardan yana sıkıntılı. Al-kan, “Vatandaşlara başka yere ta-şınırken muhtarlıktan nakil alınması şartının kaldırılması bizi daha da zor durumda bıraktı. Artık vatanda-şın buradan başka bir yere taşındı-ğını anlayamıyoruz. Dolayısıyla da postacıların getirdiği evraklar yerine ulaşmıyor. Ulaşsa bile çok geç ka-lınmış oluyor”dedi. Posta memuru-nun beyanatına göre yerine ulaşma-yan resmi evrakların üzerine “Bura-da oturmuyor”kaydı düştüklerini ifade eden Alkan: “Postacılarla karşılıklı işbirliği içinde olmamız ve birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor”dedi.

css.php