Ana Sayfa » SİYASET » Nüfus hız kesmiyor

Nüfus hız kesmiyor

TÜİK 2009 Nüfus Sayımını açıkladı. Torbalı nüfusu 125 bine dayandı. 2008 yılı itibarîyle 121 bin 963 kişi olan ilçemizin nüfusu 2618 kişi artarak 124 bin 581 kişiye ulaştı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nü-fus Kayıt Sistemi 2009 Nüfus Sayımı Sonuçları”nı açıkladı. Buna göre 2008 yılı itibariyle 121 bin 963 kişi olan Torbalı’-nın nüfusu 2618 kişi artarak 124 bin 581 kişiye ulaştı. Tor-balı nüfusunun yarısını 30 yaş altı kişilerin oluşturması dik-kat çekiyor. 2007 yılında 119 bin 506 olan ilçe nüfusundaki artış hızı birçok ili geride bı-raktı. İlçe Nüfus Müdürlüğü’-nden yapılan açıklamada nü-fus artışındaki en büyük etke-nin yoğun göç olduğu belir-tildi.

KADINLAR FARKI KAPATIYOR
TÜRKİYE İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2009 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, Torbalı nü-fusu 62.522 erkek ve 62.059 kadından oluşuyor.
Asıl dikkat çeken ise geçti-ğimiz yıl kadın nüfusundan 845 kişi fazla olan erkeklerin bu yıl sadece 463 kişi fazla olması. Torbalı merkez nüfu-su 113 bin 211 kişiden oluşurken köylerde nüfus 11 bin 370 olarak hesaplandı. Nüfusun 125 bine dayandığı Torbalı’da en kalabalık yaş grubu 25-29 yaş aralığı. 25-29 yaş aralığında 11 bin 388 kişi-nin bulunduğu ilçede 85-89 kişi yaşarken, 90 yaş üzeri sa-dece 103 kişi yaşıyor. İsta-tistiklerde dikkat çeken bir di-ğer nokta ise ilçede yeni do-ğan bebek sayısının fazlalığı. İlçede 0-4 yaş arası 10 bin 331 kişi yaşıyor. Nüfus Müdürlü-ğü’nden alınan rakamlara göre 2009 yılında doğum, boşanma ve evlenmede 2008 yılına gö-re düşüş, ölüm olaylarında ise artış olduğu görülüyor. 2008 yılında 2306 bebek dünyaya gelirken, 2009 yılında 2200 bebek doğdu. 2008 yılında 449 kişi hayatını kaybederken 2009 yılında bu sayı 470’e yükseldi.

YOĞUN GÖÇ SÜRÜYOR
121 bin olan ilçe nüfusunun sadece bir yıl içersinde 125 bine dayanmasını değerlendi-ren İlçe Nüfus Müdürlüğü yetkilileri bunun sadece bebek doğumu ile açıklanamayacağı-nı, göçün çok büyük etken olduğunu belirtti. Torbalı’nın sahip olduğu fabrikalar ve iş sahaları ile cazibe merkezi haline geldiğini belirten yet-kililer nüfus artışının bu oran-da devam etmesi durumunda ilçe nüfusunun birkaç yıl içe-risinde 250 bine ulaşacağını kaydediyor.

css.php