SON DAKİKA
Ana Sayfa » Köşe Yazarı : Necdet İÇEL

Köşe Yazarı : Necdet İÇEL

Necdet İÇEL

HAYR VE SEVAP AYI

    Hz. Ebu Hureyre’den gelen bir rivayette Hz. Muhammed (s.a.s) buyurdular ki; “Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı her bir hayır en az on mislinden yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. İşlediği her bir günah da sadece misliyle yazılır. Bu hal Allah’a kavuşuncaya kadar böyle devam eder.” Cenab-ı Hakk’ın kullarına karşı rahmetinin, mağfiretinin genişliğini ifade eden mühim hadis-i ...

Devamını oku »

MÜKÂFATI ALLAH’TAN OLAN ORUÇ

  Kainattaki hiçbir varlık başıboş, tesâdüfî yaratılmamıştır. Her varlık mutlaka belli hikmetlere binaen yaratılmıştır. Bu hikmetleri kısaca Allah’ın esmasına ayine olmak ve insana hizmet etmek başlığı altında toplayabiliriz. Eşref-i mahlûkat olan insana hizmet etmek diğer varlıklar için bir şereftir. Elbetteki bütün varlıkların kendisine hizmet ettiği insanın da, kendine yakışan bir vazifesi olmalıdır. Biz o vazifeyi “Ben insanları ve cinleri ancak ...

Devamını oku »

Ramazan medeniyeti

  Hepimizin gözü aydın olsun! Yarın ramazan ayıyla müşerref oluyoruz. Ramazan ayı milletimiz için adeta bir “Ramazan Medeniyeti” oluşmasına imkân vermiştir. Yatsı ve teravihler için ezan okunur, herkes Allah’ın davetine icabet eder, müthiş bir ibadet coşkusu ile camiler lebalep dolar ve taşar. Saflar yavaş yavaş tutulur, namaz huzur ve huşu ile beraberce aynı heyecanla kılınır. Özellikle bazı camilerimizde, imamlar teravih ...

Devamını oku »

Ramazan ayının fazileti

  Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan yegâne ay ramazan ayıdır. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin hemen ardından ramazanın insanlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayıran Kur’an’ın indirildiği ay olduğu belirtilir ve bu aya ulaşanların oruç tutması emredilir. (el-Bakara 2/185) Hadis kaynaklarında da Efendimiz’den (sas) nakledilen, ramazan ayının fazileti, başlangıcının ve sonunun nasıl tespit edileceği, süresi ve ...

Devamını oku »

RAMAZANDA UMRE

  Umre, ihrama girerek tavaf ve say ettikten sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefi ve Maliki’lere göre Müslüman’ın ömründe bir defa Umre yapması müekked, Şafii ve Hanbeli’lere göre ise farzdır. Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir. Fakat umrenin ramazan ayında yapılması mendup ve daha faziletlidir. Zira Efendimiz (sas) Sahabe-i Kiram’dan Herim ibn-u Hanbeş’in bize naklettiğine göre ...

Devamını oku »

BERÂT GECESİ

  Berat Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Şâban’ın on beşinci gecesinde Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “Şâban’ın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. ...

Devamını oku »

ŞEREFLİ AY ŞABAN

  Bugün Efendimiz’in (sas) “… Şaban benim ayımdır…” buyurduğu, içinde Berat gecesini bulunduran mübarek üç ayların ikincisi ve kamerî aylardan da sekizincisi olan şaban ayının birinci günüdür. İdrakiyle müşerref olduğumuz şaban ayınızın hayırlara ve bereketlere vesile olmasını dilerim. Sözlükte “dağılmak, gruplara ayrılmak” anlamındaki şa‘b kökünden türeyen şaban “el-Mükerrem, el-muazzam, eş-şerîf” sıfatlarıyla Osmanlı belgelerinde “Şın” kısaltmasıyla gösterilmiştir. Şaban kelimesinin kamerî takvimin ...

Devamını oku »

LİDER VE İDARECİ

  Lider; kendisini iyi tanır; yöneticilik etkinliklerinin duygularından etkilenmesine izin vermez. Tutum ve davranışları ile tutarlıdır. Lider; koşulların değişeceğini çok önceden sezinler ve çok önceden önlemler alınmasını sağlar. Her türlü zorluğu ve güçlüğü bir fırsata dönüştürmesini bilir. Lider neler olacağını durup beklemez, olacakları yönlendirir. Karar almakta ve bunların uygulanmasında gecikmez. İdareci insanları çalıştırır, lider onlara ilham verir. İdareci; kudrete bel ...

Devamını oku »

YÖNETİCİ VE İDARECİ FARKI

  Liderlik; insanları, grupları ve toplumları etkileyebilme ve peşinden sürükleyebilme gücüdür. Lider; insanları, grupları ve toplumları etkileyen ve arkasından sürükleyen kişidir. Liderler; aynı zamanda idareci ve yöneticidirler. Fakat her yönetici ve idareci lider değildir. Yönetici; karar verme ve yetkiyi kullanma gücüne sahip olan kişidir. İdareci; düzeni korumaya ve yönetmeye çalışır. Lider ise reforme etmeye ve değiştirmeye ve geliştirmeye çalışır. İdareci; ...

Devamını oku »

ANA

  Fâniler arasında en muazzez varlıktır ana. O, yeryüzünde dolaşırken gökteki bir baş ve cennet de ayaklarının altındadır. Pabucunun tozu gözlere sürme kadar aziz ve ayaklarına sürülen yüzler arş eşiğindeki başlar kadar yücedir. Ana inleyen varlıktır. Bütün bir hayat boyu inleyen ve sızlayan… Onun analığı evladı ile kaim; anam diyen biriyle… Evlat olmayınca ana, ana değildir. Ya “Anam” demeyince! Ananın ...

Devamını oku »

SULTAN AYLAR

  Hadis-i şerifte Efendimiz (sas) buyuruyor ki: “Recep, Allah ayıdır, şaban benim ayımdır, ramazan da ümmetimin ayıdır.” “Allah’ın adına izafetle anılan recep ayı da bir yönüyle ayların sultanıdır” diyebiliriz. “Doğrusu, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı on iki ay olup bunlardan dördü hürmetlidir…” (Tevbe; 36) İşte ayet-i kerimede geçen dört hürmetli aydan bir tanesi şimdi idrakiyle ...

Devamını oku »

KUTLU DOĞUM MÜJDESİ

  Kutsî veladetin sene-i devriyesini yaşamaktayız. Mısırlı âlimMahmud Felekî Paşa, Efendimiz’in (as) doğduğu seneyi miladi takvimle hesap ettiğinde 20 Nisan’a tevafuk ettiğini tespit etmiştir. Bizler hem kamerî aylardan 12 Rebiyülevvelde ve hem de 14-20 Nisan arasında bütün heyecanlarımızla O’nun âleme şeref veren doğumunu tesit etmekteyiz. O (as),âleme teşrif etmeden önce; semavî kitaplar, o kitapları bilen muvahhit ehl-i kitap uleması, devlet ...

Devamını oku »

VAZİFEMİZİ YAPALIM!

Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “(Ey Muhammed!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin ama Allah dilediğine hidayet verir.” (Kasas; 56) ayeti Resulullah’ın (sas), amcası Ebu Talip’in İslam’a girmesini ısrarla istemesi üzerine nazil oldu.” Bu ayetin, Hz. Peygamber’in (sas) amcası ile alakalı olarak nazil olduğunda müfessirler icma ederler. Hz. Peygamber (sas), amcası Ebu Talip’i çok seviyordu ve bunun da sebepleri vardı. Şöyle ki: Ebu ...

Devamını oku »

PEYGAMBERİMİZ, DİN VE SAMİMİYET – İHLAS

Her sene nisan ayının içerisinde alemin iftihar tablosu olan Hz. Muhammed’in (sas) kutsi veladetini kutlamaktayız. Bu sene yeni bir başlık altında ve farklı yönüyle O’nu hep beraber anmaya çalışacağız. Hz. Muhammed (sas) çok yönlü ve cami bir peygamberdir. Peygamberlerden bir peygamber ve onların hâtemidir. Onun peygamber oluşunun yüzlerce, binlerce alâmeti ve delilleri vardır; geçmiş zaman, enbiyayı salife ve nurani şahsiyeti, ...

Devamını oku »

ADAVETE ADAVET; MUHABBETE MUHABBET

  Barış, saadet ve esenlik gibi manalara gelen “İslâm” kelimesi, Müslümanlığın genel ifadesidir. Temelinde barış bulunan bir dinin mensupları olarak bizim lügatimizde da kin, nefret, intikam ve adavet gibi sözcükler yoktur ve olamaz. Şayet bunlar lügatimizde bulunacaksa, Üstat Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadeleri içerisinde “Sen asıl nefsine düşmanlık et, adavete adavet et, kinine kinlikte bulun ve bunların mahvına çalış” olmalıdır. Efendimiz (sav), ...

Devamını oku »

MÜNÂKAŞAYI TERK ETMELİYİZ

Birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin tesisi ve devamı için münakaşayı terk etmeliyiz. Özellikle dinî konularda münakaşa etmemeliyiz. Hele imânî meselelerin münakaşa haline getirilmesi kesinlikle caiz değildir. Efendimizden (sas) rivayet edilen bir Hadis-i Şerifte: “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bu fırkalardan, sadece birisi kurtulacaktır” buyurulmuş [1][1]” “Bunlar kimdir?” diye sorulunca da “Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlardır” cevabı verilmiştir Bu hadisin ...

Devamını oku »